top of page

Arne Haugen Sørensen har arbejdet med mange forskellige temaer i sin kunst gennem årene. Nogle af de mest kendte temaer er: 

VANDRINGSMANDEN - Et livsmotiv af Arne Haugen Sørensen.

 

En påmindelse om livets rejse og fortidens betydning.

 

Vandringsmanden er et af de mest fremtrædende motiver i Arne Haugen Sørensens kunst. Han kalder det selv et livsmotiv, der symboliserer vores rejse gennem livet og den fortid, vi bærer med os, når vi bevæger os ind i fremtiden. Vandringsmanden er en påmindelse om, at vi alle er på vej, og at vi altid er påvirket af vores erfaringer og fortid. Sørensens kunstværker fanger stemningen af en livsrejse og minder os om, at selv når vi bevæger os fremad, er det vigtigt at huske, hvor vi kommer fra. Med enkle, men kraftfulde streger og farver, formår han at skabe et motiv, der taler til mange, uanset hvor vi er på vores livsrejse.

 

JAKOBS KAMP - Et bibelsk motiv i Arne Haugen Sørensens kunst.

 

En kamp med det guddommelige.

 

Jakobs kamp med englen er et bibelsk motiv, der har inspireret Arne Haugen Sørensen. I hans malerier kan man se Jakob kæmpe med englen, i en kamp der symboliserer menneskets kamp med det guddommelige og vores stræben efter at opnå velsignelse og indsigt. Sørensens brug af motivet viser hans fascination af den bibelske historie og dens betydning for den menneskelige åndelige rejse. Jakobs kamp er et eksempel på Sørensens evne til at formidle bibelske temaer gennem sin kunst.

OPSTANDELSEN - Et centralt tema i Arne Haugen Sørensens kunst.

Et nutidigt billede af opstandelsen.

Arne Haugen Sørensen har skabt mange værker, der afspejler hans interesse for kristne temaer, herunder opstandelsen. Billedet viser et menneske, der bliver løftet op af graven af Guds hænder. Dette motiv er kendetegnet ved sin dybe symbolik og er en påmindelse om, at selvom livet kan være fuld af udfordringer og modgang, kan vi altid regne med Guds hjælp og støtte.

 

I en forklaring af motivet har Arne Haugen Sørensen sagt: "Frygt ikke, du er i gode hænder. Det er sådan et opstandelsesbillede, jeg igen og igen har forsøgt at male. En nutidig opstandelse, som moderne mennesker kan bruge uden at krumme tæerne i skoene." Med denne udtalelse ønsker kunstneren at understrege, at hans opstandelsesmotiver ikke kun er henvendt til troende, men også til alle, der søger håb og inspiration i deres liv.

HJEMKOMST /AFSKED

Hjemkomst eller afsked? Et dobbeltbetydningsfuldt motiv.

Historien om den fortabte søn og hans valg.

Billedet viser den fortabte søn fra den bibelske fortælling, der efter at have spildt hele sin arv vender tilbage til sin fars hus. Men billedet kan også tolkes som et afskedsmotiv, der viser sønnen, der er på vej ud i verden og efterlader sin trygge hjemstavn. Kunstneren har valgt at fokusere på denne dobbelthed. Det får os til at tænke over vores egne valg i livet og de konsekvenser, de har. Billedet er en påmindelse om at tage ansvar for vores egne valg og søge tilbage til vores rødder, når vi føler os fortabt i livet.

LEDA OG SVANEN 

Skønhed og begær i en græsk myte.

Ifølge græsk mytologi blev Leda, dronningen af Sparta, forført af guden Zevs i form af en svane. Leda fødte senere fire børn, to af dem var Zevs' børn og de andre var hendes mand Kong Tyndareos' børn. Leda og Svanen er et populært emne i kunstverdenen og er blevet afbildet i mange forskellige kunstværker.

IKAROS

En myte om overmod og fald.

Ikaros er en figur fra græsk mytologi, der forsøgte at flyve for tæt på solen ved hjælp af vinger, lavet af voks. Desværre smeltede voksen, og han faldt ned i havet og døde. Myten om Ikaros har inspireret mange kunstnere gennem tiden, og Arne Haugen Sørensen er ingen undtagelse. Han har skabt flere kunstværker baseret på myten om Ikaros, som udforsker den symbolske betydning af denne tragiske historie om overmod og fald. I hans værker bruger han farver og former til at skabe en stemning og en følelse af bevægelse, der fanger både flyvningens glæde og den uundgåelige tragedie, der følger med Ikaros' fald.

En moderne fortolkning af Ikaros kan være en påmindelse om at vi skal huske at have respekt for vores begrænsninger og ikke forsøge at nå for højt eller flyve for tæt på solen, da det kan føre til vores egen undergang. Samtidig kan det også minde os om vigtigheden af at have mod til at tage chancer og udforske vores potentiale, men med omtanke og balance.

 

 

FAMILIEBILLEDE

På billedet er der et religiøst motiv, der viser Jomfru Maria med Jesus og Josef. Arne Haugen Sørensen kalder det ofte "familiebilledet", da det afbilder den hellige familie. 

Motivet med den hellige familie på billedet er noget, som mange kan relatere til og genkende fra deres eget liv.

FUGLEBILLEDE

Kontraster i livets dramaer.

De fantastiske fuglebilleder er en af Arne Haugen Sørensens personlige favoritter. Kunstneren er kendt for sit arbejde med kontraster i livets dramaer, hvor han fremhæver gru og idyl, uskyld og ondskab på en unik måde. I dette billede formår han at fange både fuglens skønhed og dens styrke samtidig med at han udtrykker de dybe kontraster, der eksisterer i naturen og i livet generelt. Det er netop disse kontraster, der gør Arne Haugen Sørensens kunst så fascinerende og tankevækkende.

MELLEM ILD OG VAND

Et motiv om flygtninge.

Mellem Ild og Vand har flygtningekrisen som motiv. I maleriet beskriver han kontrasterne mellem ilden, som repræsenterer krig og ødelæggelse, og vandet, som symboliserer flygtningenes usikkerhed, angst og håb. Arne Haugen Sørensen ønsker at gøre maleriet mere alment, da temaet omkring flygtninge og migration berører mange mennesker verden over.

VANDRINGSMANDEN OG FÆLLESSKABET

Arne Haugen Sørensens tanker om fællesskab i maleriet.

I mange år har Arne Haugen Sørensen malet en ensom vandringsmand. Men i hans nyere værker maler han flere personer, der hver især er alene, men alligevel er en del af et fællesskab. For ham er det vigtigt, at vi mødes på vores vandringer og lever i fællesskab, i stedet for at gå vores egne veje hver for sig. Maleriet viser, hvordan selvom vi er alene, så er vi alligevel sammen i vores vandring gennem livet.

ST. JØRGEN OG DRAGEN

– Arne Haugen Sørensens fortolkning af en klassisk fortælling. Et symbol på kampen mellem det gode og det onde.

I Arne Haugen Sørensens kunst er motiverne ofte dybt symbolske og rummer et væld af betydninger. Et af de mest klassiske motiver, som han har arbejdet med, er Skt. Jørgen og dragen.

 

Værket viser Skt. Jørgen, der med sit sværd dræber en stor drage. Denne fortælling har eksisteret i århundreder og er et symbol på kampen mellem det gode og det onde.

 

I Arne Haugen Sørensens fortolkning af motivet er dragen en frygtindgydende og stærk modstander, men Skt. Jørgen viser sig som en stærk og modig kriger, som er villig til at bekæmpe det onde. Billedet kan også ses som en metafor for menneskets indre kamp mellem de gode og onde kræfter, der kan findes i os alle.

 

Skt. Jørgen og dragen er et eksempel på, hvordan Arne Haugen Sørensen arbejder med klassiske fortællinger og symbolik i sin kunst for at give dem nyt liv og skabe en dybere forståelse for kampen mellem det gode og det onde.

Det kan også fortolkes som en relevant fortælling i vores moderne samfund. Et eksempel på en historie fra nutiden, der kan sammenlignes med Skt. Jørgen og dragen, kunne være kampen mod COVID-19 pandemien. Ligesom dragen i Skt. Jørgens legende symboliserer en trussel mod samfundet, har COVID-19 også vist sig at være en stor trussel mod vores samfund og verdenssundhed. Kampen mod pandemien kan ses som en kamp mod en usynlig fjende, der skal bekæmpes for at redde liv og sikre vores fremtid.

bottom of page